Kung Fu Timetable – Sport & Meer 2016

By juni 29, 2016 Announcements, Events

Definitief rooster Sport & Meer 2016

Sport & Meer

In a recent post (Summer 2016 Amsterdam) it was mentioned that Kung Fu School Golden Dragon Amsterdam will host several open training sessions during the Sport & Meer 2016 event. Today, we present our timetable for the event. The training sessions will take place in the Gerbrandypark, on the side of the playground and sports grounds. All kids from seven years old and up are invited to join our kung fu training. It is completely free.

 • Monday, July 18, 19:00-21:00
  • 13 years and up
 • Wednesday, July 20, 14:00-16:30
  • 7 to 12 years old
 • Wednesday, July 20, 19:00-21:00
  • 13 years and up
 • Friday, July 22, 14:00-18:00
  • 7 years and up

The training starts with an extensive warm-up focusing on stamina, power, agility and flexibility. Next, several aspects of kung fu will be introduced: basic techniques, stances, kicks, defensive and offensive arm techniques, self-defense, etc. Finally, all techniques will be combined to form a long series of techniques against an imaginary opponent.

The training regime will be adapted to the age group at hand. You do not have to do anything to join, just put on a comfortable outfit and jump in. Everyone is invited. You can recognize us on the event terrain by our blue banner with a dragon on it, or the sign below. Or you can ask a Sport & Meer crew member. See you there!

Golden Dragon bord

Sport & Meer

Het was onlangs al aangekondigd (Zomer 2016 Amsterdam) dat Kung Fu School Golden Dragon Amsterdam van 18 t/m 22 juli mee doet aan Sport & Meer 2016. Tijdens deze sportweek voor alle kinderen uit de buurt geven we meerdere open trainingen. Deze zullen allemaal plaatsvinden in het Gerbrandypark, bij de speeltuin en sportvelden. Op de volgende tijdstippen kun je een kungfu les komen volgen:

 • Maandag 18 juli, 19:00-21:00
  • 13 jaar en ouder
 • Woensdag 20 juli, 14:00-16:30
  • 7 t/m 12 jaar
 • Woensdag 20 juli, 19:00-21:00
  • 13 jaar en ouder
 • Vrijdag 22 juli, 14:00-18:00
  • 7 jaar en ouder

De trainingen beginnen met een stevige warming-up. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan conditie, uithoudingsvermogen, beweeglijkheid, kracht en lenigheid. Daarna worden allerlei aspecten van kungfu geïntroduceerd: basistechnieken, standen, traptechnieken, verdedigings- en aanvalstechnieken met de armen, zelfverdediging, valbreken (jezelf veilig opvangen als je valt), enzovoorts. Aan het einde van een training worden alle technieken die aan bod zijn gekomen gecombineerd tot een grote serie van technieken tegen een denkbeeldige tegenstander.

De inhoud van de trainingen zal aangepast worden aan de betreffende leeftijdscategorieën. Je hoeft niets te doen om mee te kunnen doen. Trek gewoon een sportieve outfit aan en kom erbij. Iedereen is welkom. Op het terrein kun je de kungfu training vinden bij het blauwe vaandel met een draak erop, of het onderstaande bord. Of vraag het iemand van de organisatie van Sport & Meer.

Golden Dragon bord